Zespół FISEW FISE od 1990 roku zabiegamy o to, aby zwiększać dostęp obywateli do godnej pracy. W centrum swojego zainteresowania i działań stawiamy człowieka oraz pracę - jako wartość i ważny element jego życia. Pomagamy jednostkom i lokalnym społecznościom tworzyć rozwiązania społeczno-gospodarcze, w których praca daje człowiekowi upodmiotowienie, wzmacnia jego poczucie wartości i chroni godność, niezależnie od tego w jakiej sytuacji społecznej, ekonomicznej, czy kulturowej się znajduje.

Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych

pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa

T +48 22 622 01 91
T +48 22 622 16 87
e-mail: fise@fise.org.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00

Adres korespondencyjny:

WARSZTAT
pl. Konstytucji 4
00-552 Warszawa
T +48 22 622 01 91
strona WARSZTATU
e-mail: warsztat@fise.org.pl

Godziny pracy WARSZTATU:
poniedziałek-piątek
10.00 - 20.00

soboty i niedziele
10.00 - 15.00
 

KRS 0000026197
NIP 525-10-07-953
REGON 002177620
nr konta 06 1600 1462 1837 0192 1000 0001

Dlaczego warto nam zaufać?

1. Wiedza i umiejętności doświadczonych ekspertów

25 lat funkcjonowania FISE zaowocowało wykształceniem niezwykle kompetentnego zespołu trenerskiego, złożonego z ludzi, którzy jako pracownicy lub partnerzy FISE współpracowali z nami w najważniejszych dla nas ogólnokrajowych lub regionalnych przedsięwzięciach na rzecz rynku pracy, ekonomii społecznej czy partycypacji obywatelskiej. Prowadzenie szkoleń jest kontynuacją ich bogatego doświadczenia w pracy eksperckiej i menadżerskiej oraz okazją do podzielenia się z Państwem cenną wiedzą, know-how, wnioskami z codziennej praktyki, a także umożliwienia Wam nabycia umiejętności u samego źródła.

Tutaj mogą Państwo poznać naszych ekspertów: zespół trenerski

2. Skuteczne i inspirujące metody prowadzenia szkoleń

Nasi trenerzy mają nie tylko bogate przygotowanie merytoryczne, ale także trenerskie. Stosowane przez nich metody prowadzenia szkoleń (warsztatowe lub treningowe) cieszą się ogromnym uznaniem uczestników, bowiem angażują ich twórczo, dają przestrzeń do wypracowania optymalnych dla siebie rozwiązań oraz pomagają przyswoić nawet trudne i zawiłe kwestie. Uważamy, że klucz do rozwoju kompetencji to motywacja ludzi, dlatego nasi trenerzy dbają o nią szczególnie, darząc uczestników pełnym szacunkiem i prawem do własnych wyborów.

Tutaj znajdą Państwo opinie klientów, którzy nam zaufali: rekomendacje

3. Programy szkoleń szyte na miarę i uwzględniające aktualne trendy

Przygotowując szkolenie zamknięte zawsze myślimy o grupie konkretnych ludzi, którzy przyjdą na salę szkoleniową, o ich potrzebach i o tym, co jest dla nich ważne i przydatne. W przypadku szkoleń otwartych, kiedy grupa jest bardziej anonimowa, staramy się przewidzieć potrzeby uczestników na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Zawsze jednak, na ile to jest możliwe, nasi trenerzy reagują na potrzeby zgłoszone choćby już w trakcie szkolenia. Jednocześnie, pracując nad scenariuszem szkolenia, dbamy o uwzględnienie najbardziej aktualnej wiedzy w danym temacie.

4. Ułatwiony dostęp do wartościowych a bezpłatnych zasobów

Jako organizacja pozarządowa wypracowaliśmy szereg bezpłatnych narzędzi (jak np. www.praca-enter.pl), publikacji (np. Biblioteka FISE), serwisów internetowych (np. www.ekonomiaspoleczna.pl, www.rynekpracy.org, www.dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl), gier edukacyjnych (np. PARTY-tura), jak również sami z takich korzystamy. Uczestnicząc w naszym szkoleniu, otrzymają Państwo podpowiedzi, jakie zasoby są dostępne i  gdzie je znaleźć. W świecie informacji to może zaoszczędzić Państwu wiele czasu i pieniędzy.

5. Aspekt społeczny – wkład w lepsze jutro

Jesteśmy fundacją, organizacją pozarządową, której wszelkie zyski przeznaczone są na realizację celów statutowych, a więc działania na rzecz wzmacniania rynku pracy, rozwoju ekonomii społecznej i promowania partycypacji obywatelskiej. Efekty tych działań to szansa dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej bądź chcą uczynić przestrzeń życia swojej społeczności bardziej przyjazną. Płacąc za nasze szkolenia, wspierają Państwo te cele.