Zespół FISEW FISE od 1990 roku zabiegamy o to, aby zwiększać dostęp obywateli do godnej pracy. W centrum swojego zainteresowania i działań stawiamy człowieka oraz pracę - jako wartość i ważny element jego życia. Pomagamy jednostkom i lokalnym społecznościom tworzyć rozwiązania społeczno-gospodarcze, w których praca daje człowiekowi upodmiotowienie, wzmacnia jego poczucie wartości i chroni godność, niezależnie od tego w jakiej sytuacji społecznej, ekonomicznej, czy kulturowej się znajduje.

Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych

pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa

T +48 22 622 01 91
T +48 22 622 16 87
e-mail: fise@fise.org.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00

Adres korespondencyjny:

WARSZTAT
pl. Konstytucji 4
00-552 Warszawa
T +48 22 622 01 91
strona WARSZTATU
e-mail: warsztat@fise.org.pl

Godziny pracy WARSZTATU:
poniedziałek-piątek
10.00 - 20.00

soboty i niedziele
10.00 - 15.00
 

KRS 0000026197
NIP 525-10-07-953
REGON 002177620
nr konta 06 1600 1462 1837 0192 1000 0001

Fundacja inicjatyw Społeczno–Ekonomicznych we wrześniu 2015 roku obchodziła Jubileusz dwudziestopięciolecia. Z tej okazji, 11 września w Warsztacie Warszawskim, miejscu aktywności lokalnej, prowadzonym przez FISE, spotkali się założyciele, członkowie Rady, partnerzy, współpracownicy i przyjaciele. W ten sposób uczciliśmy ćwierć wieku historii, która była udziałem FISE.

Historia Fundacji Inicjatyw Społeczno–Ekonomicznych

Wystąpienie Michała Boniego

Bardzo dziękujemy za obecność pani Danucie Kuroń, żonie inicjatora naszej fundacji – Jacka Kuronia, oraz Karolowi Sachsowi, inspiratorowi pomysłu na działalność fundacji. A także: założycielom fundacji - Piotrowi Topińskiemu i Krzysztofowi Herbstowi, który pracuje z nami do dzisiaj, członkom Rady Programowej FISE – Henrykowi Wujcowi, Ilonie Gosk Nathalie Bolgert, Teresie Ogrodzińskiej, Zbigniewowi Gajewskiemu, Waldemarowi Majowi i Andrzejowi Lubiatowskiemu.

Ważna była dla nas obecność przedstawicieli partnerów fundacji: FRSO, BORIS, Klon/Jawor, PwC, TISE SA, Urzędu M.st. Warszawa, Spółdzielni Doradców Kredytowych ANG, ZLSP, MPiPS.

Cieszymy się z obecności wszystkich przyjaciół, którzy zachcieli spotkać się z nami.