Zespół FISEW FISE od 1990 roku zabiegamy o to, aby zwiększać dostęp obywateli do godnej pracy. W centrum swojego zainteresowania i działań stawiamy człowieka oraz pracę - jako wartość i ważny element jego życia. Pomagamy jednostkom i lokalnym społecznościom tworzyć rozwiązania społeczno-gospodarcze, w których praca daje człowiekowi upodmiotowienie, wzmacnia jego poczucie wartości i chroni godność, niezależnie od tego w jakiej sytuacji społecznej, ekonomicznej, czy kulturowej się znajduje.

Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych

pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa

T +48 22 622 01 91
T +48 22 622 16 87
e-mail: fise@fise.org.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00

Adres korespondencyjny:

WARSZTAT
pl. Konstytucji 4
00-552 Warszawa
T +48 22 622 01 91
strona WARSZTATU
e-mail: warsztat@fise.org.pl

Godziny pracy WARSZTATU:
poniedziałek-piątek
10.00 - 20.00

soboty i niedziele
10.00 - 15.00
 

KRS 0000026197
NIP 525-10-07-953
REGON 002177620
nr konta 06 1600 1462 1837 0192 1000 0001

Zmiany w składzie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

[na dużym zdjęciu od lewej: Magdalena Klaus, Julia Koczanowicz-Chondzyńska, Magdalena Huszcza, Krzysztof Łoś, Edyta Obłąkowska-Woźniak]
 
Uchwałą Rady Fundacji z dnia 19 czerwca 2018 roku w skład Zarządu Fundacji zostały powołane:
 

Julia Koczanowicz-Chondzyńska
– z wykształcenia politolog z dyplomem UW i specjalistka ds. CSR, pracuje w FISE od 2007 roku, ekspertka w dziedzinie ekonomii społecznej, rozwoju lokalnego, współpracy międzysektorowej i rozwoju NGOs; doświadczona menedżerka, pełniła funkcję Pełnomocniczki Zarządu FISE od 2012 roku.
 

Edyta Obłąkowska-Woźniak
– od 2009 roku pracuje w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wspiera organizacje i ludzi w ich drodze zmian i rozwoju. Z wykształcenia filozofka. Zajmuje się obszarem ekonomii i przedsiębiorczości społecznej oraz współpracą międzysektorową.      
 
 

Krzysztof Łoś
– koordynator programu Watch it!, edukator praw człowieka, trener, aktywista, związany z sektorem pozarządowym od 1999 roku, członek stowarzyszeń i grup nieformalnych, maratończyk. W FISE od 2017 roku, w 2018 roku pełnił w FISE funkcję Pełnomocnika Zarządu.
 
 
1 września 2018 r. odchodzi z FISE Magdalena Huszcza – dotychczasowa Pierwsza Wiceprezes Zarządu. Z chwilą jej odejścia skład Zarządu FISE będzie wyglądał następująco:
  • Magdalena Klaus – Prezeska Zarządu,
  • Julia Koczanowicz-Chondzyńska – Pierwsza Wiceprezes Zarządu,
  • Edyta Obłąkowska-Woźniak – członkini Zarządu,
  • Krzysztof Łoś – członek Zarządu.
Na przełomie 2018 i 2019 roku – wraz z odejściem Magdaleny Klaus, Prezeski Zarządu nastąpi drugi etap zmiany. Zarząd FISE będzie liczył trzy osoby:
  • Julia Koczanowicz-Chondzyńska – Prezeska Zarządu,
  • Edyta Obłąkowska-Woźniak – Pierwsza Wiceprezes Zarządu,
  • Krzysztof Łoś – Wiceprezes Zarządu.
Zmiany w składzie Zarządu Fundacji zostały zaplanowane i przygotowane tak, żeby zachować ciągłość zarządzania organizacją i zagwarantować jej stabilne funkcjonowanie.