Zespół FISEW FISE od 1990 roku zabiegamy o to, aby zwiększać dostęp obywateli do godnej pracy. W centrum swojego zainteresowania i działań stawiamy człowieka oraz pracę - jako wartość i ważny element jego życia. Pomagamy jednostkom i lokalnym społecznościom tworzyć rozwiązania społeczno-gospodarcze, w których praca daje człowiekowi upodmiotowienie, wzmacnia jego poczucie wartości i chroni godność, niezależnie od tego w jakiej sytuacji społecznej, ekonomicznej, czy kulturowej się znajduje.

Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych

pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa

T +48 22 622 01 91
T +48 22 622 16 87
e-mail: fise@fise.org.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00

Adres korespondencyjny:

WARSZTAT
pl. Konstytucji 4
00-552 Warszawa
T +48 22 622 01 91
strona WARSZTATU
e-mail: warsztat@fise.org.pl

Godziny pracy WARSZTATU:
poniedziałek-piątek
10.00 - 20.00

soboty i niedziele
10.00 - 15.00
 

KRS 0000026197
NIP 525-10-07-953
REGON 002177620
nr konta 06 1600 1462 1837 0192 1000 0001

Polityka Prywatności FISE

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych z siedzibą  w Warszawie, Pl. Konstytucji 5 lok 14, 00- 657 Warszawa, KRS 0000026197 („FISE”).

Kontakt z nami możliwy jest pod poniższym adresem:

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

pl. Konstytucji 5 lok. 14, 00-657 Warszawa

T +48 22 622 01 91, +48 22 622 16 87

e-
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00

W poniższym dokumencie przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Dokładamy starań, aby nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych były zgodne z przepisami prawa. Dbamy o bezpieczeństwo i transparentność w procesie przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Przyjęliśmy wewnętrzną Politykę ochrony danych osobowych, która stanowi procedurę zgodnie, z którą na co dzień działamy. Wszyscy nasi pracownicy przetwarzający dane osobowe posiadają stosowane do tego upoważnienia, których zakres odpowiada zakresowi realizowanych przez nich obowiązków. Nasi pracownicy są świadomi w zakresie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Dbamy o poufność przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz o dostęp do informacji o ich przetwarzaniu.

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają m.in. za hosting naszych stron internetowych, obsługę księgową Fundacji, archiwizację dokumentacji.

Każdym z tych podmiotów zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Upewniamy się, że każdy z tych podmiotów, z którymi współpracujemy daje gwarancje stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarza dane osobowe na nasze zlecenie.  

Dane osobowe mogą być przekazywane również takim odbiorom jak banki czy firmy kurierskie. Jeżeli przekazujemy dane innym odbiorom, każdorazowo informujemy o takich działaniach.

CZYJE DANE PRZETWARZAMY I NA JAKICH ZASADACH

 1. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe.

FISE administruje następującymi stronami internetowymi:

 • fise.org.pl
 • ekonomiaspoleczna.pl
 • rynekpracy.org
 • pracaenter.pl
 • wybieram.es
 • watchit.org.pl
 • transferhub.pl
 • konkurs-es.pl
 • owes.warszawa.pl
 • warszawalokalnie.waw.pl
 • warsztatwarszawski.blogspot.com

Osoby odwiedzające nasze strony internetowe zazwyczaj mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na tych stronach.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w Politykach Prywatności umieszczonych na każdej z naszych stron internetowych. Odnośniki znajdują się każdorazowo w stopce danej strony.

Odwiedzający mogą też wysłać nam maila za pośrednictwem strony internetowej poprzez formularz kontaktowy. W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa organizacji w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub odpowiednio załatwienia sprawy, a także identyfikacji nadawcy korespondencji.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadnionych interesów FISE, którym jest prawo do komunikacji z użytkownikami naszych stron internetowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). W takim przypadku dane przechowujemy nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres, który będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych właściwych ze względu na stosunek prawny jaki nawiąże się między nami w wyniku nawiązanej korespondencji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Odwiedzający może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Prosimy jednak o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej).

 1. Dane osobowe osób, z którymi się kontaktujemy.

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów czy listownie, przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane przetwarzamy również w celach archiwizacyjnych, co również stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne.

W takim przypadku dane będziemy przechowywać nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane przez okres, który będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych właściwych ze względu na stosunek prawny jaki nawiąże się między nami w wyniku nawiązanej korespondencji.

 1. Użytkownicy odwiedzający nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (YouTube, Facebook, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności FISE oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń.

W związku z tym, że Użytkownik wchodzi z nami w interakcje na profilu możemy przetwarzać następując kategorie danych: imię i nazwisko, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach.

Zwracamy uwagę, że do wszystkich informacji o Użytkowniku mają dostęp dostawcy mediów społecznościowych np. Fabebook, a jeśli  Użytkownik korzysta z komentarzy czy polubień  imię i nazwisko Użytkownika i np. zawartość komentarza mogą zobaczyć także inni użytkownicy portalu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez nas w powyższym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na informowaniu o naszej działalności.

Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres prowadzenia fanpage.

Zwracamy uwagę, że prowadzenie przez nas fanpage odbywa się na warunkach oraz na zasadach określonych przez dostawców poszczególnych mediów społecznościowych. Realizacja  praw Użytkowników odbywa się również na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów.

 1. Dane subskrybentek i subskrybentów newslettera FISE oraz newslettera portalu ekonomiaspołeczna.pl

Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów newslettera FISE oraz newslettera portalu ekonomiaspołeczna.pl

Dane osobowe subskrybentów i subskrybentek będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).  

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FISE, którym jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia newslettera.  

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu należy:

 1. W przypadku newslettera FISE – należy kliknąć oznaczony link znajdujący się każdorazowo w stopce przesłanego newslettera
 2. W przypadku newslettera portalu ekonomiaspołeczna.pl – należy wcisnąć przycisk „zakończ subskrypcję” znajdujący się każdorazowo w stopce przesłanego newslettera

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z  subskrypcją newslettera.

Każda osoba, której dane osobowe są przez FISE przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie w jakiej takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

 1. Dane kandydatów i kandydatek do pracy.

W ramach procesów rekrutacyjnych przetwarzamy dane osobowe kandydatów i kandydatek do pracy.  W przypadku prowadzenia procesów rekrutacyjnych oczekujemy przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie określonym przepisami prawa.

Dane osobowe kandydatów i kandydatek do pracy przetwarzamy w celu zwarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). W zakresie w jakim kandydat lub kandydatka do pracy wysyła do nas więcej danych osobowych niż wynikających z przepisów prawa, przetwarzam dane osobowe na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

Niepodanie danych, o których mowa w 22 1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy spowoduje niemożność rozpatrywania kandydatury na oferowane stanowisko.

Dane osobowe będą przechowywane przez 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia przez zgody na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji będziemy przetwarzać dane do momentu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.

Osoba, której dane osobowe są przez FISE przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie w jakiej takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

 1. Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń publicznych

W przypadku organizowania otwartych wydarzeń publicznych nie prosimy o podawanie danych osobowych.

W przypadku wydarzeń wymagających rejestracji co do zasady prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia (np. szkolenia) będzie wymagał zebrania innych informacji.

W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie.

Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest realizacja naszych zadań statutowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). W niektórych przypadkach, w szczególności gdy organizujemy odpłatne szkolenie w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej podstawą przetwarzania danych osobowych może być realizacji umowy na szkolenia (art. 6 ust. 1 lit b) RODO).

Dane osobowe uczestników i uczestniczek danego wydarzenia przechowujemy przez okres niezbędny do rozliczenia takiego wydarzenia, jednak nie dłużej niż dwa lata. W przypadku wydarzeń organizowanych ze środków Grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres, odpowiednią informację udostępnimy przy zapisie na wydarzenie.

 1. Dane wolontariuszy oraz innych osób fizycznych, z którymi współpracujemy.

W naszej działalności współpracujemy z wieloma osobami fizycznymi. Korzystamy z pomocy wolontariuszy, doradców, opiekunów, trenerów, ewaluatorów i wielu innych. Z takimi osobami zawieramy odpowiednio porozumienia wolontariackie, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

W tych wypadkach przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wspomnianych umów  (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) w celu ich zawarcia oraz w celu ich realizacji.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez FISE, którym jest dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia i zrealizowania odpowiedniej umowy.

Dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji umowy oraz w celach rachunkowych przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej trwania przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tych umów.  

 1. Dane osób rezerwujących przestrzeń w Warsztacie Warszawskim (dalej „Organizatorzy”)

W ramach projektu "Warszawa Lokalnie" udostępniamy bezpłatnie przestrzeń na niekomercyjne wydarzenia w „Warsztacie Warszawskim”.  W celu zarejestrowania przestrzeni niezbędne jest wypełnienie formularza rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej https://warsztatwarszawski.blogspot.com/p/zarezerwuj-przestrzen.html.

W przypadku dokonywania rezerwacji przestrzeni zbieramy od Organizatorów takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarezerwowania przestrzeni.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej z nami umowy na udostępnienie przestrzeni (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), którą zawieramy w momencie zaakceptowania przez Organizatora Regulaminu udostępniania przestrzeni.

Dane osobowe Organizatora będą przechowywane maksymalnie do końca trwania Projektu „Warszawa Lokalnie”.

 1. Dane osób umieszczonych na publikowanych przez nas zdjęciach.

Promujemy prowadzoną przez FISE działalność statutową m.in. poprzez umieszczenie zdjęć na naszej stronie internatowej oraz na profilu społecznościowym Facebook. W związku z publikacją zdjęć możemy przetwarzać dane osobowe osób na nich uwidocznionych takie jak: wizerunek oraz imię i nazwisko.

Podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez osoby uwidocznione na zdjęciach zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Osoba, której dane osobowe są przez FISE przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie w jakiej takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że podczas niektórych wydarzeń mogą być wykonywane zdjęcia czy nagrania, które będą służyły dokumentowaniu przebiegu danego wydarzenia, a nie rozpowszechnianie wizerunku poszczególnych jego uczestników. W takich przypadkach nie  jesteśmy zobowiązani do uzyskiwania zgody uczestników zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie ze wskazanym zapisem, zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. Poprzez rozpowszechnianie zdjęć i nagrań z takich wydarzeń  nie dochodzi również do przetwarzania danych osobowych (wizerunku) osób biorących udział w takim wydarzeniu, ponieważ nie mamy możliwości zidentyfikowania osób, które zostaną uwidocznione na wspominanych zdjęciach czy nagraniach.

 1.  Zbieranie danych w innych przypadkach.

W związku z prowadzoną działalnością, FISE zbiera również dane osobowe w innych przypadkach np. podczas spotkań/wydarzeń czy poprzez wymianę wizytówek w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów służących do prowadzenia przez FISE jej działalności statutowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku uzasadniony interes FISE (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZAMY

Każdej z osób, której dane przetwarzamy przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych.

Każda osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane, ma prawo dostępu do jej danych osobowych, które są przetwarzane przez Fundację W szczególności, w ramach tego prawa, dana osoba, może zapytać o to:

 1. w jakim celu przetwarzane są jej dane osobowe,
 2. jakie jej dane są przetwarzane,
 3. komu Fundacja ujawnia dane (informacje o odbiorcach, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych),
 4. jaki jest planowany okres przechowywania jej danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 5. czy w stosunku do tej osoby podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec niej profilowanie,
 6. czy przekazujemy jej dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Prawo do sprostowania danych osobowych.

Każda osoba, której dane osobowe są przez FISE przetwarzane ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma ona również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

 1. Prawo do usunięcia danych.

Osoba, której dane osobowe są przez FISE przetwarzane ma prawo do żądania od Fundacji, usunięcia jej danych osobowych z jej systemu, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. Jej dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. osoba ta wycofała zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. osoba ta wniosła sprzeciw -  z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 4. osoba ta wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych na potrzeby marketingowe,
 5. dane osobowe tej osoby były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 6. dane osobowe tej osoby muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie,
 7. dane osobowe tej osoby zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.
 1. Prawo do ograniczonego przetwarzania danych osobowych.
 1. Osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:
 1. jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 2. jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się ich usunięciu;

 3. Fundacja nie potrzebuje już danych osobowych tej osoby do celów przetwarzania, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. osoba ta wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z  jej szczególną sytuacją.

 1. Skorzystanie przez daną osobę z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że jej dane osobowe będą mogły być przez nas wyłącznie przetwarzane (w tym przechowywane) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 1. Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Każda osoba, której dane osobowe są przez FISE przetwarzane ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz ma prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez tę osobę zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane osobowe są przez FISE przetwarzane ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez FISE danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu FISE (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Prawo do wniesienia skargi.

Każda osoba, której dane osobowe są przez FISE przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Prawo do cofnięcia zgody.

Osoba, której dane osobowe są przez Fundację przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie w jakiej takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

CO ZROBIĆ ŻEBY SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

 1. Wniosek dotyczący realizacji Twoich praw należy zgłosić w formie elektronicznej na adres mailowy lub w formie pisemnej na adres kontaktowy wskazany powyżej.
 2. Jeżeli nie będziemy w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwrócimy się do Ciebie o dodatkowe informacje.
 3. Odpowiedź na Twój wniosek powinna zostać przez nas udzielona w ciągu miesiąca od dnia jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu poinformujemy Cię o tym fakcie i przyczynach tego opóźnienia.
 4. Jeżeli wniosek złożono w formie mailowej lub jeżeli poprosiłeś o udzielenie odpowiedzi w formie mailowej w takiej właśnie formie odpowiemy na Twoje zgłoszenie. W pozostałych przypadkach odpowiadamy za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta uchwałą przez Zarząd FISE i obowiązuje od 4 grudnia 2018 r.

 

POBIERZ W PLIKU PDF