Zespół FISEW FISE od 1990 roku zabiegamy o to, aby zwiększać dostęp obywateli do godnej pracy. W centrum swojego zainteresowania i działań stawiamy człowieka oraz pracę - jako wartość i ważny element jego życia. Pomagamy jednostkom i lokalnym społecznościom tworzyć rozwiązania społeczno-gospodarcze, w których praca daje człowiekowi upodmiotowienie, wzmacnia jego poczucie wartości i chroni godność, niezależnie od tego w jakiej sytuacji społecznej, ekonomicznej, czy kulturowej się znajduje.

Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych

pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa

T +48 22 622 01 91
T +48 22 622 16 87
e-mail: fise@fise.org.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00

Adres korespondencyjny:

WARSZTAT
pl. Konstytucji 4
00-552 Warszawa
T +48 22 622 01 91
strona WARSZTATU
e-mail: warsztat@fise.org.pl

Godziny pracy WARSZTATU:
poniedziałek-piątek
10.00 - 20.00

soboty i niedziele
10.00 - 15.00
 

KRS 0000026197
NIP 525-10-07-953
REGON 002177620
nr konta 06 1600 1462 1837 0192 1000 0001

Prezentujemy najważniejsze publikacje wydane przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

Publikacje zostały podzielone tematycznie, zgodnie z głównymi kierunkami działalności Fundacji: rynek pracyekonomia społecznapartycypacja obywatelska.

Większość publikacji można można pobrać ze strony w formacie PDF. Część dostępna jest w formie papierowej (zamawiający pokrywa jedynie koszty przesyłki).

W sprawie zamówień prosimy kontaktować się pod numerem telefonu 22 622-16-87. Zastrzegamy sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania nakładu.

 

RYNEK PRACY >

Doradztwo zawodowe, Podręcznik dla pracowników bibliotek działających na lokalnym rynku pracy

Grażyna Kobiałka, wyd. FISE, 2012, 60 str.

Podręcznik opracowany specjalnie dla bibliotekarzy, którzy w projekcie "Praca. Enter" lub "RozPRACUJ to z biblioteką" nabywają kompetencji przydatnych w udzielaniu wsparcia osobom poszukującym pracy lub wybierającym zawód.

Pobierz publikację (PDF) >

 

Outplacement – sposób na bezrobocie – biuletyn FISE

Joanna Koral, wyd. FISE, 2009

Biuletyn zawiera opis metody outplacementu jako narzędzia używanego przy walce z bezrobociem.

Pobierz publikację (PDF) >

 

Bezrobocie - co robić? Rola organizacji pozarządowych na rynku usług pracy

Pod red. Michała Boni, wyd. FISE, 2006, 62 str.

Pobierz publikację (plik zip.; format PDF) >

 

Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych

Ilona Gosk, Magdalena Klaus, Magdalena Huszcza, wyd. FISE, 2006, 91 str.

Pobierz publikację (format PDF) >

 

Aktywizacja osób bezdomnych

Piotr Olech, wyd. FISE, 2006, 38 str.

Pobierz publikację (format PDF) >

 

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy

red. Paweł Kaczmarczyk i Joanna Tyrowicz, wyd. FISE, 2007, 228 str.

Pobierz publikację (format PDF) >

 

Przyjacielska przysługa – gra komputerowa i przewodnik,

Pracownia Gier Komputerowych, Jagoda Gandziarowska, Magdalena Klaus, Joanna Średnicka,
wyd. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 2008

Gra komputerowa wraz z broszurą-przewodnikiem pomyślana jako kompleksowe narzędzie dla doradcy zawodowego do wykorzystania w pracy z osoba długotrwale bezrobotną.

Do pobrania po wypełnieniu formularza >

 

EKONOMIA SPOŁECZNA >

Droga do partnerstwa – kilka ważnych pytań

Marta Lewandowska, wyd. FISE, 2013

Podręcznik Droga do partnerstwa stanowi próbę opisania modelu tworzenia partnerstw lokalnych, swoistej recepty umożliwiającej budowanie skutecznych i trwałych porozumień międzysektorowych, w oparciu o doświadczenia projektowe.

Pobierz publikację (format PDF) >

 

Zrób biznES – przewodnik dla przedsiębiorstw społecznych po współpracy z biznesem

Beata Juraszek-Kopacz, Joanna Szymańska, Jakub Zgierski, Ewa Żórawska, wyd. FISE, 2012

Osoby przygotowujące się do uruchomienia przedsiębiorstwa społecznego znajdą tu listę zagadnień obowiązkowych, które należy przeanalizować przygotowując się do uruchomienia działalności, tak aby pomysł na biznes społeczny przełożyć na realnie działający i skuteczny podmiot gospodarczy.

Pobierz publikację (format PDF) >

 

Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej

Praca zbiorowa, wyd. FISE, 2011

Atlas dobrych praktyk inkluzji społecznej i zawodowej zawiera obszerne omówienie ram prawnych inkluzji zawodowej w Europie oraz kilkadziesiąt opisów dobrych praktyk z kilkunastu krajów Europy.

Więcej >

 

Polski model ekonomii społecznej: Rekomendacje dla rozwoju. Praca zbiorowa

red. Piotr Frączak i Jan Jakub Wygnański wyd. FISE, 2007/2008, 76 str.

Publikacja jest z jednej strony podsumowaniem doświadczeń i efektów pracy analitycznej w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, z drugiej zaś – zaproszeniem do dyskusji na temat kierunków rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.

Przejdź do publikacji >

 

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA >

Elementy partycypacji

red. Oktawiusz Chrzanowski, Ewa Rościszewska, Jolanta Zientek-Varga, wyd. FISE, 2013

W publikacji od strony jak najbardziej praktycznej przedstawione są nie tylko doświadczenie i wiedza, którą zdobyliśmy obcując z polskimi i zagranicznymi przykładami partycypacji, ale przede wszystkim mądrość tych, którzy współpracy z obywatelami doświadczyli z każdej strony – i tej dobrej, i tej najeżonej problemami.

Pobierz publikację >

 

Udział obywateli w tworzeniu polityk publicznych. Zbiór dobrych praktyk zagranicznych
Agata Urbanik, Zofia Boni, Julia Koczanowicz-Chondzyńska, wyd. FISE, 2011, 70 str.

To zbiór 17 zagranicznych  dobrych praktyk w zakresie  współpracy władz z obywatelami przy tworzeniu polityk publicznych. Opisane przykłady zostały pogrupowane w czterech obszarach tematycznych: strategie rozwoju, środowisko naturalne, planowanie przestrzeni, budżet partycypacyjny. Publikacja wydana w 2010 roku w ramach projektu "Decydujmy razem".

Pobierz publikację (pdf) >

 

Głos samorządu - budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi
wybór i opracowanie: Jolanta Zientek-Varga, Marta Lewandowska, wyd. FISE, 2011, 90 str.

Głos samorządu - jeden z owoców projektu Moja Polis, publikacja zawierająca fragmenty prac uczestników szkoleń "Budowanie współpracy", organizowanych przez FISE, m.in. przykłady inicjatyw planowanych lub realizowanych przez samorządy lokalne we współpracy z NGO bądź przedsięwzięć przygotowanych przez organizacje z włączeniem samorządu. Mogą z nich skorzystać inne samorządy lokalne, traktując je jako inspirację.

Celem tej publikacji jest pokazanie współpracy samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych z punktu widzenia urzędników. Oddajemy głos pracownikom urzędów gmin, którzy często na mało eksponowanych stanowiskach i bez rozgłosu współpracują z organizacjami pozarządowymi. Ich opinie, przemyślenia, potrzeby, pomysły rzadko są publikowane, w przeciwieństwie do głośno formułowanych opinii działaczy organizacji pozarządowych, ekspertów i ustawodawców. Dlatego ważne i potrzebne jest pokazanie, jak kwestie współpracy z NGO widzą odpowiedzialni za to pracownicy urzędów gminnych, którzy na co dzień godzą rozmaite interesy, edukują, biorą odpowiedzialność za działania zgodne z licznymi przepisami, wytycznymi, instrukcjami i zaleceniami, którym zależy na jakości i jak najszerszym zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Pobierz publikację (pdf) >