Zespół FISEW FISE od 1990 roku zabiegamy o to, aby zwiększać dostęp obywateli do godnej pracy. W centrum swojego zainteresowania i działań stawiamy człowieka oraz pracę - jako wartość i ważny element jego życia. Pomagamy jednostkom i lokalnym społecznościom tworzyć rozwiązania społeczno-gospodarcze, w których praca daje człowiekowi upodmiotowienie, wzmacnia jego poczucie wartości i chroni godność, niezależnie od tego w jakiej sytuacji społecznej, ekonomicznej, czy kulturowej się znajduje.

Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych

pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa

T +48 22 622 01 91
T +48 22 622 16 87
e-mail: fise@fise.org.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00

Adres korespondencyjny:

WARSZTAT
pl. Konstytucji 4
00-552 Warszawa
T +48 22 622 01 91
strona WARSZTATU
e-mail: warsztat@fise.org.pl

Godziny pracy WARSZTATU:
poniedziałek-piątek
10.00 - 20.00

soboty i niedziele
10.00 - 15.00
 

KRS 0000026197
NIP 525-10-07-953
REGON 002177620
nr konta 06 1600 1462 1837 0192 1000 0001

Zdobywając licencję trenera programu „Spadochron", można nauczyć się odkrywania potencjału zawodowego osób bezrobotnych, poszukujących pracy, planujących karierę bądź zmieniających zawód. Przy okazji można też zwiększyć swój własny potencjał zawodowy.

Program szkoleniowy „Spadochron" jest najpopularniejszym programem z dziedziny planowania kariery zawodowej wykorzystywanym przez osoby szukające pracy i doradców zawodowych w USA, Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Szwajcarii i we Włoszech.

FISE, współpracując z grupą specjalistów z dziedziny psychologii, zarządzania i edukacji, przygotowała podobny program i prowadzi szkolenia od 1994 r. Program polega na odkrywaniu potencjału oraz analizie optymalnych warunków pracy dla danej osoby oraz zmotywowaniu jej do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy po przejściu 5-dniowego szkolenia otrzymują licencję uprawniającą do wykorzystywania gotowego narzędzia przygotowanego przez FISE do pracy z osobami bezrobotnymi, poszukującymi zatrudnienia, planującymi karierę lub przechodzącymi proces przekwalifikowania.

Celem systemu licencyjnego jest utrzymanie wysokiego standardu szkoleń i stworzenie warunków do adaptacji Programu „Spadochron” na grunt aktualnej sytuacji społecznej i ekonomicznej w Polsce. Odbywa się to na drodze kontaktu z licencjonowanymi trenerami, a także poprzez zbieranie danych o prowadzonych kursach, ewaluacje szkoleń, ciągłą aktualizację merytoryczną Programu i materiałów szkoleniowych.

Odbiorcy szkolenia:
Doradcy zawodowi, coache, trenerzy rozwoju osobistego, pracownicy biur karier, urzędów pracy, liderzy klubów pracy, animatorzy młodzieżowi, edukatorzy.

Cel ogólny szkolenia:
Pozyskanie wiedzy dotyczącej programu „Spadochron” i umiejętności jego wykorzystywania w pracy z osobami poszukującymi pracy lub planującymi karierę zawodową (potencjał – analiza – motywacja).

Do pobrania:
Program szkolenia >
Formularz zgłoszeniowy >

Metody:
Szkolenie warsztatowe aktywizujące uczestników, w tym: autoanaliza, ćwiczenia projekcyjne, dyskusje w małych grupach, udzielanie informacji zwrotnej, miniwykłady.

Materiały (w cenie szkolenia):

  • Zeszyt ćwiczeń FISE pt. „Spadochron. Kurs dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód”

Uwaga: Licencjonowany trener programu "Spadochron" (po ukończeniu szkolenia) zobligowany jest przed realizacją organizowanego przez siebie kursu do zakupu tego zeszytu dla każdego uczestnika w cenie 29 zł za sztukę.

  • Książka R. Bollesa ''Jakiego koloru jest twój spadochron?"

Posiadamy najnowsze wydanie tej książki. Ukazało się nakładem wydawnictwa Studio Emka w 2011 r. Do nabycia w FISE w cenie 44,90 zł za sztukę. Dla certyfikowanych trenerów możliwe zniżki przy zakupie większej liczby egzemplarzy. (Każdy uczestnik szkolenia FISE otrzymuje bezpłatny egzemplarz).

Czas trwania szkolenia:
36 godzin (5 dni)

Termin najbliższego szkolenia:


11 - 15 lutego 2019 r. w Warszawie 


Zgłoszenia można składać najpóźniej na 10 dni przed wybranym terminem szkolenia.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres .

UWAGA: Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W przypadku zebrania odpowiedniej ilości uczestników przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń FISE zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji. W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników FISE zastrzega sobie prawo do przeniesienia szkolenia na inny termin.

Koszt szkolenia (w formule otwartej):

  • 1800 zł brutto
  • Osoby, które wyślą swoje zgłosznie do końa roku (do 31.12.2018), zapłacą za szkolenie 10% mniej, czyli 1620 zł. 
  • W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
  • Płatność przelewem na podstawie faktury.

Dla pracowników instytucji publicznych (urzędów pracy) istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie - prosimy o indywidualny kontakt z pracownikiem Szkoły Przedsiębiorczości FISE.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Szkoła Przedsiębiorczości FISE
tel.: 22 622 16 87, 22 622 01 91
e-mail:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dla osób posiadających licencję trenera programu "Spadochron":

Do pobrania formularze przydatne do celów sprawozdawczych:
1. Karta realizacji szkolenia "Spadochron" > (formularz obowiązkowy)
2. Ankieta oceniająca szkolenie "Spadochron" > (formularz nieobowiązkowy)
3. Karta informacyjna szkolenia "Spadochron" > (formularz nieobowiązkowy)

Do pobrania formularz zamówienia na materiały:
Formularz zamówienia na materiały szkoleniowe >
Cena materiałów szkoleniowych - 29 zł

Baza rekomendowanych trenerów programu szkoleniowego "Spadochron"
Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia w swojej instytucji, zamieszczamy poniżej listę rekomendowanych trenerów, którzy mogą przeprowadzić dla Państwa takie szkolenie. Baza rekomendowanych trenerów programu Spadochronu to baza trenerów, którzy zdobyli licencję na prowadzenie szkoleń w programie "Spadochron" oraz rekomendację Szkoły Przedsiębiorczości FISE. By zdobyć rekomendację Szkoły Przedsiębiorczości FISE, trener jest zobowiązany do przeprowadzenia przynajmniej jednego szkolenia w ciągu roku kalendarzowego.

Baza rekomendowanych trenerów