Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych

pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa

T +48 22 622 01 91
T +48 22 622 16 87
e-mail: fise@fise.org.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00

Adres korespondencyjny:

WARSZTAT
pl. Konstytucji 4
00-552 Warszawa
T +48 22 622 01 91
strona WARSZTATU
e-mail: warsztat@fise.org.pl

Godziny pracy WARSZTATU:
poniedziałek - piątek
10.00 - 20.00

KRS 0000026197
NIP 525-10-07-953
REGON 002177620
nr konta 30 8213 0008 2001 0020 1595 0001

Zdobywając licencję trenera programu „Spadochron" można nauczyć się odkrywania potencjału zawodowego osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Przy okazji można też zwiększyć swój własny potencjał zawodowy.

Program szkoleniowy „Spadochron" jest najpopularniejszym programem z dziedziny planowania kariery zawodowej wykorzystywanym przez osoby szukające pracy i doradców zawodowych w USA, Kanadzie, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Szwajcarii i we Włoszech.

FISE, współpracując z grupą specjalistów z dziedziny psychologii, zarządzania i edukacji, przygotowała podobny program i prowadzi szkolenia od 1994 r. Program polega na odkrywaniu potencjału oraz analizie optymalnych warunków pracy dla danej osoby oraz zmotywowaniu jej do aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy po przejściu 5-dniowego szkolenia otrzymują licencję uprawniającą do wykorzystywania gotowego narzędzia przygotowanego przez FISE do pracy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi zatrudnienia.

Celem systemu licencyjnego jest utrzymanie wysokiego standardu szkoleń i stworzenie warunków do adaptacji Programu „Spadochron” na grunt aktualnej sytuacji społecznej i ekonomicznej w Polsce. Odbywa się to na drodze kontaktu z licencjonowanymi trenerami, a także poprzez zbieranie danych o prowadzonych kursach, ewaluacje szkoleń, ciągłą aktualizację merytoryczną Programu i materiałów szkoleniowych.

Odbiorcy szkolenia:
Doradcy zawodowi, pracownicy biur karier, urzędów pracy, liderzy klubów pracy, animatorzy młodzieżowi, edukatorzy.

Cel ogólny szkolenia:
Pozyskanie wiedzy dotyczącej programu „Spadochron” i umiejętności jego wykorzystywania w pracy z osobami poszukującymi pracy (potencjał – analiza – motywacja).

Do pobrania:
Program szkolenia >
Formularz zgłoszeniowy >

Metody:
Szkolenie warsztatowe aktywizujące uczestników.

Materiały (w cenie szkolenia):
Zeszyt ćwiczeń FISE.
Uwaga: Licencjonowany trener programu (po ukończeniu szkolenia na trenera) zobligowany jest przed realizacją kursu do zakupu dla każdego uczestnika materiałów szkoleniowych autorstwa FISE „Spadochron kurs dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód” w cenie 29 zł za sztukę.
Książka R. Bollesa ''Jakiego koloru jest twój spadochron?".
Posiadamy w sprzedaży najnowsze wydanie tej książki. Ukazało się nakładem wydawnictwa Studio Emka w 2011 r. Do nabycia w FISE w cenie 44,90 zł za sztukę. Dla certyfikowanych trenerów możliwe zniżki przy zakupie większej liczby egzemplarzy.

Czas trwania szkolenia:
36 godzin (5 dni)

Termin najbliższego szkolenia:
Gdańsk, 16-20 marca 2015 r. (nowy termin szkolenia)
Kraków, 9-13 marca 2015 r.

Zgłoszenia można składać najpóźniej na 10 dni przed wybranym terminem szkolenia.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailem na adres .

UWAGA: Obowiązuje kolejność zgłoszeń. W przypadku zebrania odpowiedniej ilości uczestników przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń FISE zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji. W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości uczestników FISE zastrzega sobie prawo do przeniesienia szkolenia na inny termin.

Koszt szkolenia:
1500 zł netto* - szkolenie + 5 obiadów
2220 zł netto* - szkolenie + 5 obiadów + 4 noclegi
* Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

  • Rabat 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji.
  • Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

 

Dla pracowników instytucji publicznych (urzędów pracy) istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie - prosimy o indywidualny kontakt z pracownikiem Szkoły Przedsiębiorczości FISE.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Szkoła Przedsiębiorczości FISE
tel.: 22 622 16 87, 22 622 01 91
e-mail:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dla osób posiadających licencję trenera programu "Spadochron":

Do pobrania formularze przydatne do celów sprawozdawczych:
1. Karta realizacji szkolenia "Spadochron" > (formularz obowiązkowy)
2. Ankieta oceniająca szkolenie "Spadochron" > (formularz nieobowiązkowy)
3. Karta informacyjna szkolenia "Spadochron" > (formularz nieobowiązkowy)

Do pobrania formularz zamówienia na materiały:
Formularz zamówienia na materiały szkoleniowe >
Cena materiałów szkoleniowych - 29 zł

Baza rekomendowanych trenerów programu szkoleniowego "Spadochron"
Jeżeli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia w swojej instytucji, zamieszczamy poniżej listę rekomendowanych trenerów, którzy mogą przeprowadzić dla Państwa takie szkolenie. Baza rekomendowanych trenerów programu Spadochronu to baza trenerów, którzy zdobyli licencję na prowadzenie szkoleń w programie "Spadochron" oraz rekomendację Szkoły Przedsiębiorczości FISE. By zdobyć rekomendację Szkoły Przedsiębiorczości FISE, trener jest zobowiązany do przeprowadzenia przynajmniej jednego szkolenia w ciągu roku kalendarzowego.

Baza rekomendowanych trenerów