Zespół FISEW FISE od 1990 roku zabiegamy o to, aby zwiększać dostęp obywateli do godnej pracy. W centrum swojego zainteresowania i działań stawiamy człowieka oraz pracę - jako wartość i ważny element jego życia. Pomagamy jednostkom i lokalnym społecznościom tworzyć rozwiązania społeczno-gospodarcze, w których praca daje człowiekowi upodmiotowienie, wzmacnia jego poczucie wartości i chroni godność, niezależnie od tego w jakiej sytuacji społecznej, ekonomicznej, czy kulturowej się znajduje.

Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych

pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa

T +48 22 622 01 91
T +48 22 622 16 87
e-mail: fise@fise.org.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00

Adres korespondencyjny:

WARSZTAT
pl. Konstytucji 4
00-552 Warszawa
T +48 22 622 01 91
strona WARSZTATU
e-mail: warsztat@fise.org.pl

Godziny pracy WARSZTATU:
poniedziałek-piątek
10.00 - 20.00

soboty i niedziele
10.00 - 15.00
 

KRS 0000026197
NIP 525-10-07-953
REGON 002177620
nr konta 06 1600 1462 1837 0192 1000 0001

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych prowadzi Szkołę Przedsiębiorczości FISE, niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Powiat Warszawski, pod numerem 212 K oraz w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, pod numerem 2. 14/00204/2009.

Regulamin szkoleń Szkoły Przedsiębiorczości FISE >

Szkolenia organizujemy w formule otwartej lub zamkniętej (na zamówienie). Istnieje możliwość organizacji szkolenia na miejscu lub szkolenia wyjazdowego w różnych częściach Polski. Jeśli zachodzi potrzeba, zajmujemy się wszystkimi kwestiami organizacyjnymi.

Poniżej prezentujemy pełną ofertę szkoleń otwartych. Jeśli któreś ze szkoleń Państwa zainteresuje, a nie ma go w aktualnym harmonogramie, prosimy o kontakt.

NAJNOWSZE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

RYNEK PRACY

EKONOMIA SPOŁECZNA

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA

ROZWÓJ OSOBISTY

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM

 • Budowanie efektywnego zespołu
 • Coaching jak narzędzie rozwoju pracowników
 • Komunikacja w zespole
 • Profilaktyka mobbingu w miejscu pracy
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Sztuka motywowania – finansowe i pozafinansowe metody motywowania
 • Wspieranie, delegowanie, kontrolowanie w pracy kierownika zespołu
 • Zarządzanie zespołem
 • Zmiana w zespole – przygotowanie i wprowadzanie zmian

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

OBSŁUGA KLIENTA

 • Asertywność w kontakcie z klientem
 • Autoprezentacja w kontakcie z klientem
 • Budowanie zadowolenia klientów w urzędzie
 • Komunikacja z klientem w urzędzie
 • Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
 • Radzenie sobie z trudnym klientem
 • Standardy obsługi klienta w instytucjach samorządowych
 • Świadome kreowanie wizerunku urzędu i instytucji
 • Trening asertywności bibliotekarki i bibliotekarza
 • Wzmacnianie pozycji biblioteki w społeczności lokalnej

| DO GÓRY |