Zespół FISEW FISE od 1990 roku zabiegamy o to, aby zwiększać dostęp obywateli do godnej pracy. W centrum swojego zainteresowania i działań stawiamy człowieka oraz pracę - jako wartość i ważny element jego życia. Pomagamy jednostkom i lokalnym społecznościom tworzyć rozwiązania społeczno-gospodarcze, w których praca daje człowiekowi upodmiotowienie, wzmacnia jego poczucie wartości i chroni godność, niezależnie od tego w jakiej sytuacji społecznej, ekonomicznej, czy kulturowej się znajduje.

Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych

pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa

T +48 22 622 01 91
T +48 22 622 16 87
e-mail: fise@fise.org.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00

Adres korespondencyjny:

WARSZTAT
pl. Konstytucji 4
00-552 Warszawa
T +48 22 622 01 91
strona WARSZTATU
e-mail: warsztat@fise.org.pl

Godziny pracy WARSZTATU:
poniedziałek-piątek
10.00 - 20.00

soboty i niedziele
10.00 - 15.00
 

KRS 0000026197
NIP 525-10-07-953
REGON 002177620
nr konta 06 1600 1462 1837 0192 1000 0001

> Fundatorzy

Krystyna Frątczak – mgr polityki społecznej, specjalista ds. organizacji i zarządzania personelem, pracowała w Polskiej Akademii Nauk, jedna z założycielek Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (BISE S.A.)

Krzysztof Herbst – dr socjologii, autor wielu publikacji z zakresu społecznych problemów planowania przestrzennego i reformy samorządu terytorialnego, pracował w Polskiej Akademii Nauk. Ekspert programów TACIS, PHARE, Banku Światowego, OBWE. Udział w projektach na terenie Rosji, Ukrainy, Słowacji. Współzałożyciel wielu organizacji pozarządowych.

Piotr Topiński – dr inż. nauk rolniczych, publicysta, autor kilku książek, animator wielu inicjatyw społeczno-ekonomicznych na terenie całej Polski, Fundator i do 2004 r. Członek Rady Fundacji "Idealna Gmina", Fundator i Wiceprezes Żywieckiej Fundacji Rozwoju, Członek Zarządu Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych. Specjalizuje się w technologiach czyszczenia ścieków i spalania biopaliw.

Andrzej Witwicki – inż. elektronik, działacz Społecznego Towarzystwa Oświatowego, organizator szkół społecznych

> Rada Programowa Fundacji

Henryk Wujec – Przewodniczący Rady Programowej. Wieloletni działacz opozycji demokratycznej, działacz Unii Wolności, poseł na Sejm od 1989 do 2001 r., współzałożyciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi od kwietnia 1999 do czerwca 2000 r., Szef Programu Promocji Rozwoju Produktów Regionalnych i Lokalnych Fundacji dla Polski.

Teresa Ogrodzińska – Wiceprzewodnicząca Rady Programowej FISE. Mgr filologii polskiej, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, działającej na rzecz małych dzieci.

Ilona Gosk – absolwentka Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, od 1994 r. w Komunie Otwock, w latach 1996–2002 w zarządzie tego stowarzyszenia, w latach 2000–2012 w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (Prezes Zarządu w latach 2003–2012), od 2012 r. członkini Rady Programowej fundacji; członkini Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007–2010), przewodnicząca Komisji Oceny Projektów w Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” (2007–2009), członkini Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia (2008–2012). Od 2012 r. Dyrektorka Biura Polityki Społecznej w Kancelarii Prezydenta RP. Autorka publikacji z zakresu rynku pracy i ekonomii społecznej.

Nathalie Bolgert – krótko pracowała we Francji jako nauczyciel, a potem konsultant strategiczny. Od 1990 r. mieszka i pracuje w Polsce. Najpierw w pierwszym zespole twórców banku BISE S.A., potem w różnych projektach, m.in europejskich. W 1999 r. była pierwszą dyrektorką Funduszu PAFPIO, gdzie pracuje do dziś. Związana od początku (1995 r.) z ruchem Banków Żywności, obecnie Członek Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Andrzej Lubiatowski – architekt i urbanista, autor wielu prac dotyczących samorządu lokalnego i inicjator działań reformatorskich, dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich, członek Rady Statystyki.

Zbigniew Gajewski – zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan oraz dyrektor Europejskiego Forum Nowych Idei. Organizator kampanii społecznych i promotor CSR oraz przedsiębiorczości młodych. Jest członkiem rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, ekspertem ośrodka THINK TANK, członkiem Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Były pracownik naukowy, dziennikarz biznesowy, redaktor i wydawca.

Krzysztof Herbst – dr socjologii, autor wielu publikacji z zakresu społecznych problemów planowania przestrzennego i reformy samorządu terytorialnego, pracował w Polskiej Akademii Nauk. Ekspert programów TACIS, PHARE, Banku Światowego, OBWE. Udział w projektach na terenie Rosji, Ukrainy, Słowacji. Współzałożyciel wielu organizacji pozarządowych, fundator FISE.

Waldemar Maj – Partner Założyciel Metropolitan Capital Solutions, firmy zajmującej się doradztwem strategicznym i transakcyjnym. Jest członkiem Rady Nadzorczej Ergis SA i Warsaw Equity TFI SA. Był wiceprezesem PKN ORLEN i Banku BGŻ oraz prezesem DZ Bank Polska. Pracował w bankowości inwestycyjnej w USA (IFC/Bank Światowy), był doradcą w McKinsey & Company oraz doradcą ministra finansów. Posiada tytuł MBA z Harvard Business School oraz doktorat z fizyki. Zrealizował projekt budowy Memoriału Wolnego Słowa w Warszawie w formule pro publico bono. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta.

Członkiem honorowym Rady Programowej Fundacji był Jacek Kuroń – wieloletni działacz opozycji demokratycznej, współzałożyciel KOR, lider Unii Demokratycznej, minister pracy w latach 1989-1991 i 1992-1993, członek Klubu Parlamentarnego Unii Wolności.

> Zarząd Fundacji

Julia Koczanowicz-Chondzyńska – Prezeska Zarządu, kontakt: jchondzynska (at) fise org pl

Edyta Obłąkowska-Woźniak – Pierwsza Wiceprezes Zarządu, kontakt: eoblakowska (at) fise org pl

Krzysztof Alcer – Wiceprezes Zarządu, kontakt: krzysztof.alcer (at) fise org pl

 

> Zespół projektowy

Katarzyna Binda kontakt: kbinda (at) fise org pl

Marta Ciszewska kontakt: mciszewska (at) fise org pl                    

Natalia Grzywalska kontakt: ngrzywalska (at) fise org pl  

Aleksandra Wiśniewska kontakt: awisniewska (at) fise org pl  

Monika Tomaszewska kontakt: mtomaszewska (at) fise org pl

Joanna Szymańska kontakt: joanna.szymanska (at) fise org pl

Pamela Leończyk kontakt: pamela.leonczyk (at) fise org pl

Piotr Drygas kontakt: piotr.drygas (at) fise org pl

Joanna Tomala kontakt: joanna.tomala (at) fise org pl

Artur Turowski kontakt: aturowski (at) fise org pl

 

> Redakcja portali internetowych ekonomiaspoleczna.pl i rynekpracy.org

Łukasz Komuda; kontakt: lkomuda (at) fise org pl, rynekpracy (at) fise org pl

 

> Biuro Fundacji

Katarzyna Jankowska – dział finansowy; kjankowska (at) fise org pl

Agnieszka Krupa - dział finansowy; akrupa (at) fise org pl

Iwona Cichowicz - kierownik biura; icichowicz (at) fise org pl

 

Warsztat Warszawski

Oksana Denysyuk -

Elżbieta Hołoweńko -

Jolanta Pacewicz -

Karina Rudzka -