Zespół FISEW FISE od 1990 roku zabiegamy o to, aby zwiększać dostęp obywateli do godnej pracy. W centrum swojego zainteresowania i działań stawiamy człowieka oraz pracę - jako wartość i ważny element jego życia. Pomagamy jednostkom i lokalnym społecznościom tworzyć rozwiązania społeczno-gospodarcze, w których praca daje człowiekowi upodmiotowienie, wzmacnia jego poczucie wartości i chroni godność, niezależnie od tego w jakiej sytuacji społecznej, ekonomicznej, czy kulturowej się znajduje.

Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych

pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa

T +48 22 622 01 91
T +48 22 622 16 87
e-mail: fise@fise.org.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00

Adres korespondencyjny:

WARSZTAT
pl. Konstytucji 4
00-552 Warszawa
T +48 22 622 01 91
strona WARSZTATU
e-mail: warsztat@fise.org.pl

Godziny pracy WARSZTATU:
poniedziałek-piątek
10.00 - 20.00

soboty i niedziele
10.00 - 15.00
 

KRS 0000026197
NIP 525-10-07-953
REGON 002177620
nr konta 06 1600 1462 1837 0192 1000 0001

 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych to nowoczesna organizacja pozarządowa prowadząca swoje działania w obszarach rynku pracy, ekonomii społecznej i partycypacji publicznej. Ze względu na rozwój oraz zaangażowanie w realizację różnych projektów, FISE stale poszukuje współpracowników i wolontariuszy.

> Eksperci biznesowi

W związku z działaniami na rzecz zakładania przedsiębiorstw społecznych zapraszamy do współpracy osoby z dużym doświadczeniem w zakresie organizowania działalności mikro i małych przedsiębiorstw, które mogłyby być doradcami i konsultantami biznesowymi tworzonych podmiotów (więcej >).

> Wolontariat

Poszukujemy również wolontariuszy (zarówno z doświadczeniem jak i bez), chcących swoją wiedzą i umiejętnościami wesprzeć naszą pracę lub zdobyć doświadczenie zawodowe i przyjrzeć się, jak na co dzień funkcjonuje nowocześnie zarządzana organizacja pozarządowa (więcej >).

> Ogłoszenia

Na bieżąco w ramach realizacji projektów poszukujemy firm i współpracowników do realizacji niektórych zadań. Listę naszych zapotrzebowań, a także informacje o innych prowadzonych przez nas rekrutacjach znajdziecie w zakładce "ogłoszenia". (więcej >).