Zespół FISEW FISE od 1990 roku zabiegamy o to, aby zwiększać dostęp obywateli do godnej pracy. W centrum swojego zainteresowania i działań stawiamy człowieka oraz pracę - jako wartość i ważny element jego życia. Pomagamy jednostkom i lokalnym społecznościom tworzyć rozwiązania społeczno-gospodarcze, w których praca daje człowiekowi upodmiotowienie, wzmacnia jego poczucie wartości i chroni godność, niezależnie od tego w jakiej sytuacji społecznej, ekonomicznej, czy kulturowej się znajduje.

Fundacja Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych

pl. Konstytucji 5 lok. 14
00-657 Warszawa

T +48 22 622 01 91
T +48 22 622 16 87
e-mail: fise@fise.org.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek
9.00 - 17.00

Adres korespondencyjny:

WARSZTAT
pl. Konstytucji 4
00-552 Warszawa
T +48 22 622 01 91
strona WARSZTATU
e-mail: warsztat@fise.org.pl

Godziny pracy WARSZTATU:
poniedziałek-piątek
10.00 - 20.00

soboty i niedziele
10.00 - 15.00
 

KRS 0000026197
NIP 525-10-07-953
REGON 002177620
nr konta 06 1600 1462 1837 0192 1000 0001

 

FISE zaprasza do współpracy ekspertów biznesowych

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) od kilku lat pomaga zakładać podmioty ekonomii społecznej. Zależy nam na dobrym przygotowaniu powstających z naszą pomocą przedsiębiorstw społecznych w zakresie planu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym szukamy  osób posiadających doświadczenie w zakresie organizowania od podstaw działalności mikro oraz małych przedsiębiorstw.

Szczególnie zainteresowani jesteśmy współpracą z osobami mogącymi pełnić rolę doradców w przygotowaniu biznesplanów przedsięwzięć typu start-up, w oparciu o własne doświadczenia w zakresie realizacji celów biznesowych i odpowiedzialności za sukces ekonomiczny przedsiębiorstwa.

Planowane formy współpracy:

-         opieka konsultanta biznesowego nad procesem przygotowań do uruchomienia działalności wybranej grupy inicjatywnej procesu, przy wsparciu koordynatora FISE i innych doradców

lub

-        wsparcie grupy w formie doradztwa doraźnego, którego celem jest wypracowanie konkretnego rozwiązania lub ewaluacja danego etapu przygotowań

Realizację powierzonych przez nas zadań ułatwi wykształcenie ekonomiczne lub pokrewne, bardzo dobra znajomość finansów przedsiębiorstw, zagadnień organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa.

Poszukujemy praktyków, dla których wsparcie swoją wiedzą i doświadczeniem początkujących przedsiębiorców stanowi realizację ważnego celu osobistego. Chętnie podejmiemy rozmowy z osobami zainteresowanymi przedsiębiorczością, która łączy realizację celów ekonomicznych i społecznych. Doświadczenie pracy w strukturach wsparcia ekonomii społecznej w Polsce nie jest niezbędnym warunkiem współpracy.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt na adres . Analizę możliwości podjęcia współpracy ułatwi przesłanie przez kandydata CV i listu motywacyjnego.